Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW FONETIKI

 

§ 1 Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Aleksandry Stojak, z siedzibą przy ul. Wawelskiej 5, II piętro, gabinety 201-204 , 02-034 Warszawa, o numerze NIP 8381784208 (dalej: „Fonetika”).

§ 2 Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Chętnie pomożemy Państwu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. W tej sprawie prosimy o napisanie wiadomości na adres e-mail: biuro@fonetika.pl.

§ 3 Skąd Fonetika pozyskuje dane osobowe

Zgłaszając się do nas wyrażacie Państwo chęć skorzystania z naszych usług i w tym celu przekazujecie nam swoje dane osobowe, także dane szczególnej kategorii, to jest dotyczące zdrowia.

§ 4 Prawa osób, których dane są przetwarzane

1. Jako administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych, możecie Państwo je również sprostować, żądać usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2. Możecie także Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Fonetiki sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
3. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: biuro@fonetika.pl.

4. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Konieczność podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczony przez Fonetikę.

§ 6 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z zakresem naszej działalności, co oznacza, że Fonetika przetwarza dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:
A. W celu zarejestrowania Państwa na wizytę w FONETICE przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, płeć, dane dotyczące zdrowia. Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w przypadku otrzymania zgody w określonym celu. Jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z usług Fonetiki, wtedy podstawą będzie także art. 6 ust. 1 lit. b, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy, tj. realizacji usług świadczonych przez Fonetikę. W przypadku skorzystania z naszych usług, podstawą będzie także art. 9 ust. 2 lit. a, w zakresie, w jakim musimy przetwarzać Państwa dane dotyczące zdrowia – na to również potrzebujemy Państwa zgody.

B. W celu umożliwienia świadczenia usług związanych z protezowaniem, diagnozą, leczeniem i rehabilitacją przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu, płeć, adres zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego oraz dane dotyczące zdrowia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który pozwala nam jako przedsiębiorcy przetwarzać dane osobowe konieczne do wykonania usług związanych z objęciem Państwa fachową i specjalistyczną opieką związaną z protezowaniem, diagnozą, leczeniem i rehabilitacją słuchu.

C. W celu przygotowania terapii i treningów słuchowych na potrzeby terapii w razie zaistnienia takiej potrzeby wynikającej z Państwa zdrowia, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, płeć, adres zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego, dane dotyczące zdrowia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest również art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który pozwala nam jako przedsiębiorcy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z koniecznością dopasowania najlepszych dla Państwa działań w stosunku do potrzeb związanych ze poprawą słuchu.

D. W celu dokonania rozliczeń z NFZ, PFRON oraz fundacjami dofinansowującymi terapię oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym środków ortopedycznych i pomocniczych, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, płeć, adres zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego, dane dotyczące zdrowia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest także art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który pozwala nam jako przedsiębiorcy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu dopasowane indywidualnie do Państwa potrzeb świadczenia, które w wielu przypadkach, dzięki przepisom szczególnym mogą być zaoferowane w niższych cenach lub na indywidualnych warunkach, np. ze względu na państwa stan zdrowia.

E. W celu realizacji umowy sprzedaży, w tym dostarczenia towaru lub usługi, kontaktu w związku z realizacją zamówienia dokonanego w naszym sklepie, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP (w przypadku firmy), numer rachunku bankowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.

F. W celu wystawienia faktury lub rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, numer zlecenia.Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z prawa.

G. W celu zapewnienia sobie rozliczalności, której wymaga od nas RODO, np. sporządzenia rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail. Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

H. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, IP, numer zlecenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (w tym przypadku interesem Fonetiki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą bronić się przed roszczeniami).

I. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Fonetiki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Fonetika realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Fonetiki jest administrowanie stroną internetową).

 

§ 7 Odbiorcy danych osobowych

1. Fonetika dba o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości oferowanych usług, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy realizacji świadczeń, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
A. podmiotom współpracującym z Fonetiką w celu zapewnienia świadczenia najwyższej jakości usług na Państwa rzecz;
B. dostawcom usług zaopatrujących Fonetikę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na Państwa rzecz (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom wyrobów, np. aparatów słuchowych, firmom kurierskim i pocztowym;
C. podmiotom świadczącym usługi prawne na naszą rzecz – jedynie w zakresie, w jakim ewentualnie możecie Państwo wystąpić z roszczeniami wobec Fonetiki.
2. Ponadto jest możliwe w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Fonetikę na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

§ 8 Pliki cookies

1. Fonetika, podobnie jak inne podmioty wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu osoby korzystającej z naszej strony internetowej. Pliki te mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie wyrażanie Państwo zgody na wykorzystywanie przez Fonetikę tych plików, powinniście Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej.
2. W jakich celach strona internetowa Fonetika korzysta z plików Cookies? Korzystamy z plików cookies w następujących celach:
A. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.
B. Pliki „cookies” umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.
C. Pliki „cookies” używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
D. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
E. Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.
4. Wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
5. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

§ 9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 10 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 11 Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych bez końca, a jedynie przez czas potrzebny do osiągnięcia oznaczonego celu. Po upływie tego czasu Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. Jeśli aktualnie nie korzystacie Państwo z naszych usług, wtedy jedyną operacją jakiej dokonujemy na Państwa danych jest przechowywanie, co jest spowodowane koniecznością posiadania historii korzystania z naszych świadczeń w celu dopasowania w przyszłości jak najlepszej oferty.
3. Jeżeli jesteście Państwo naszymi klientami i utworzyliśmy dla Państwa kartę „pacjenta”, oznacza to, że dane osobowe w niej zawarte będziemy przechowywać przez 18 lat od dnia dokonania ostatniej operacji.
4. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz podatkowe przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji o działalności Fonetiki i oferowanych usługach, przetwarzamy Państwa dane osobowe od chwili wyrażenia zgody do jej cofnięcia.
6. Ponadto w przypadku możliwości zgłoszenia ewentualnych roszczeń wobec Fonetiki, przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia.
7. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane zostaną usunięte.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Dołącz do społeczności FONETIKA i bądź zawsze na bieżąco ;)
FONETIKA chce informować, edukować i być na czasie. To nie jest kolejny SPAM ;) Wysyłamy tylko wartościowe informacje. Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz do nas dołączyć i otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i materiałach edukacyjnych.
Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na przetwarzanie adresu e-mai przez Fonetika Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu w celu wysyłania Newsletter
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl